Vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjadele on kõigil kinnistuomanikel kohustus oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest puhastada ning libedus tõrjuda.

Lume raskusest tingitud katusekahjustusi kodu- ja varakindlustuse raames üldjuhul ei hüvitata. Lumekoristus ja teised tööd teostatakse vastavalt kliendi soovidele ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjadele.

Tagame tööde teostamisel ohutuse kõnni- ja autoteel. Selleks kasutame erivarustust ning paigaldame vastavad märgid ning piiritleme ohumaa.

Pakume järgmisi teenuseid peamiselt Tallinnas ja Harjumaal:

  • Lumekoristus katustelt, hoovidest
  • Jääpurikate eemaldamine
  • Libedusetõrje
  • Lume äravedu
  • Lumekoristustööd