site design templates

Betoonkivi tööd

Tänavakivi paigaldus

tänavakivi paigaldus

Paigaldame kõiki erinevaid tänavakive, mida Eesti turul toodetakse. Kümne aastase töökogemuse juures on Kiviguru meeskond võimeline paigaldama ükskõik millist kivi.

Lisaks tänavakivide paigaldamisele, oleme paigaldanud ka erinevates mõõtudes betoonplaate. Lisaks projekteerimisele, mõõtmisele ning visuaalsele poolele, peab kivisillutise aluspind vastama normidele, mis on ühtlasi ka selle töö alus.

Olenevalt väljakaevatavast pinnasesest ning utiliseerimisest, tuleb vastavalt vajadusele aluspinda täitma hakata kas liiva, jäme- või peenkilluga.

Lisaks tuleb aluspinda etappide kaupa korrektselt tihendada.

Omades suurt kogemust tänavakivide paigalduses, ehitame ka vastavalt kliendi soovile erinevaid aluspindasid, freespuru teid, parklaid ja palju muud.

Kui soovid näiteks muudatusi oma koduhoovi, võib-olla vajab teostamist kivisillutisest plats või hoopis soovid ehitada erinevaid aluspindasid, siis võtke meiega ühendust ning meie professionaalne meeskond otsib teile sobivaima, seal juures ka odavaima lahenduse.

Soovitused tänavakivide paigaldamiseks:

Sillutatav ala mõõdetakse ja tähistatakse.

Eemaldatakse külmakerkeohtlikud pinnasekihid.

Kaevatud alale laotatakse killustiku või kruusa ( terasuurus 0-16 mm) kiht.

Killustikukiht tasandatakse ja tihendatakse vibraatoriga.

Kandekihile kantakse peale 3-5 cm paksune liivapadi.

Kivid laotakse silutud liivapadjale, kusjuures ladumist alustatakse hoone seinast.

Lõpuks puistatakse sillutisele kuiva liiva, mis harjatakse kivide vuukidesse ja sillutise pind tihendatakse 80- 100 kg kaaluva pinnasetihendajaga.

Hea lõpptulemuse saamiseks tuleb silmas pidada järgmist:


Eestimaise karmi kliima, niiskuse ja pinnasekergete pärast tuleb tänavakivi sillutise vastupidavuse saavutamiseks külmakerkeohtlik pinnasekiht sillutise alt alati eemaldada, aluse paksuse määrab pinnase liik ja sillutise kasutamise otstarve.

Peale aluse tegemist määratakse kindlaks sillutise alustamise koht ja jagatakse maa-ala väiksemateks, ühekorraga sillutatavateks osadeks. Väga pehmele pinnasele tasub mõnel juhul hakata kive paigaldama alles siis, kui alus on saanud talv läbi vajuda.

Sillutustöödele annavad hõlpu head tööriistad, vaja läheks labidat, puust rihtlatte või 20-30 mm läbimõõduga terastorusid,suundnööri ja vaiu, roobitsat või rihtlatti ja liivapadja tasandamiseks majakaid, vibraatorit, vesiloodi, kivide tükeldamiseks lõikurit, suurt puu- või kummivasarat, harja ja kindlasti ka korralikke töökindaid.

Raskeliiklusalale tuleb panna vähemalt 80 mm paksused kivid -UNI, UNI-DECOR, KARTANO.

Alustöödega seoses on kasulik meeles pidada, et kõik kaablid ja torud tuleb paigaldada alustööde tegemise ajal. Samuti tuleb kivipinna lõplikud kalded kavandada ja teha koos aluspinnaga.

Äärekivi paigaldus

Äärekivide paigaldus erinevates mõõtudes (vajadusel ka graniidist). Paigaldame kõnniteid ja sõiduteid.

Äärekive kasutatakse erinevate platside toestamiseks, eritasapindade kokkuviimiseks ja olenevalt kliendi soovist, oleme suutelised ehitama ka treppe.

Olenevalt kivi valikust, tuleb paigaldamiseks kaevata vajaliku sügavusega põhi.

Hiljem valmistada killustikust aluspõhi, pärast mida tuleb mööda nööri asetada betoonist alus, mille peale laotakse soovitud äärekivid. Äärekivide fikseerimiseks, tuleb need toestada betooniga nii eest, kui ka tagant.

Kui soovid leida parimat lahendust oma koduhoovi, parklasse, kõnni -ja sõiduteele, siis võta meiega ühendust!

Teedeehituses kasutatakse kahte tüüpi betoonist äärekive:


-Sõidutee äärekivid

Kasutusalaks põhiliselt parklad,tänavad,platsid ehk siis rohkem sellised kohad kus toimub autoliiklus.Kivi mõõdud on 290x150x800mm.Paigaldusel kivi pind jääb teekattest kõrgem.

-Kõnnitee äärekivid

Kasutatakse kõnniteede ääred,peenarde ja muruplatside piiramine jne.Kivi mõõdud on 200x80x1000mm.Paigaldust võib teostada kahel viisil:teepinnaga tasa või jättes teepinnast kõrgemal kuni 10cm.

Paigaldus

1.Ettevalmistus, ettevalmistus ja veelkord ettevalmistus – Kõrguste arvutamine ja maha märkimine. Aluskihi loomine killustikuga ning pinnasetihendiga tihendamine

2.Edasine paigaldus toimub betooniga mark B15,mille kihi paksus kivi alla teha ca. 5cm

3.Äärekivid paigaldada nööri järgi jälgides vesiloodiga,et kivid oleksid pealt loodis

4.Kivide kindlustamine jätkukohtadest nii eest kui tagant

5.Kivide ümber olev kraav täita killustikuga ja tihendada.

Aluspinna ehitus

Nii nagu tee-ehitajatele kohane, nii ehitame ka meie Kiviguru meeskonnaga erinevaid aluspindasid vastavalt kliendi soovile. Täpselt nii nagu tänavakivide paigaldusel, tuleb ka aluspindade puhul vastavalt vajadusele kaevata pinnas, ära utiliseerida, täita liiva, jäme- või peenkilluga. Olenevalt aluspinna otstarbele tuleb igat korrapäraselt ka tihendada.
Kui soovid erinevaid aluspindasid, siis võta julgelt meiega ühendust ning leiama just sulle sobivaima lahenduse.

aluspinna ehitus